Manadżet projektów

  • Image
  • Image

Opis:

Za pomocą tego narzędzia możesz budować projekty dla swoich klientów. Projekty koncentrują się na metodologii GANTT. Możesz zdefiniować projekt klienta jako krok, który można zdefiniować jako czas. Na przykład etap pierwszy trwa 3 dni, a etap 2 rozpoczyna się przez 3 dni i tak dalej.

W ten sposób możesz stawiać kamienie milowe w swoim projekcie i śledzić postępy.

Gantt pozwoli Ci również zaplanować czas zespołu: możesz łatwo sprawdzić, czy możesz gdzieś zmieścić swój zespół i wypełnić nieprzydzielone miejsca.

Dostępne języki:

Dostępne treningi:

Dostępność:

Przeglądarka

API