Logistyczny marketplace

Opis:

. To narzędzie umożliwi Ci zbudować logistyczny marketplace. Czym jest logistyczny marketplace? To market place sharing economy usług, który kojarzy ludzi potrzebujących pomocy, wykonania usługi bądź transportu z usługadawcami...podobnie jak Uber.

Dzieki Twojemu portalowi który stworzysz, ludzie o umiejętnościach czy o ekspertyzie, ktorą zdefiniujesz będą mogli rejestrować się w Twoim systemie. Dla przykładu

  • Ludzie ze środkami transportu
  • Hydraulicy czy złote rączki
  • Doktorzy
  • Nauczyciele
  • Wolontariusze

Z drugiej strony pozwalasz swoim klientom szukać wykonawców usługi, których potrzebują. Dla przykładu “Potrzebuje hydraulika do naprawy zlewu w moim mieszkaniu.”

System skojarzy ich nawzajem. I kontynuując powyższy przykład, hydraulicy, którzy są w okolicy otrzymają propozycje ze szczegółami zlecenia i mogą ją przyjąć bądź odrzucić. Gdy zlecenie zostanie wykonane, system dokona płatności.

Dostępne języki:

Dostępne treningi:

Dostępność:

Web browser

API