Manager zasobów

  • Image
  • Image

Opis:

Za pomocą tego narzędzia możesz rejestrować zasoby swoich klientów. Dowolny rodzaj zasobów.

Możesz na przykład prowadzić rejestr wszystkich umów z klientami.

Zdefiniujesz narzędzie zasobów, które pozwoli Ci dodać trzy dodatkowe szczegóły:

  • Cena
  • Data ważności
  • Komentarze

Z pomocą daty ważności możesz łatwo śledzić terminy. Na przykład, jeśli sprzedajesz ubezpieczenie, zrobisz to teraz, gdy wygasa, dzięki czemu możesz skontaktować się z klientem i zaoferować mu odnowienie.

Ponadto zostaniesz powiadomiony o tym wygaśnięciu, zanim to nastąpi… system może również powiadomić klienta bezpośrednio.

Możesz również uzyskać dostęp do narzędzia dowodowego. Dzięki narzędziu dowodowemu możesz zbudować szczegółową listę aktywów należących do Twoich klientów.

Na przykład, jeśli wynajmujesz apartament, możesz zachować informacje o meblach, ilościach i nie tylko.

Dostępne języki:

Dostępne treningi: