Dzielenie się jest dbaniem o innych

Warto pomagać. Jeżeli mamy taką możliwość, to wspierajmy tych w potrzebie.

Pomagając uchodźcom, osobom starszym, niedożywionym, na skraju biedy czy bezdomnym, czy to w formie woluntariatu czy wspierając finansowo, stajemy się częścią czegoś wiecej.

Niestety, nadal istnieje wiele barier ograniczających możliwość pomocy czy woluntariatu:

  • dostęp do wiarygodnej informacji
  • ograniczony czas przy nieelastycznych bądź czasowo absorbujących formy woluntariatu
  • ograniczone możliwości e-wolontariatu;

A co w sytuacji, gdyby wiekszość tych barier można było rozwiązać, bądź dostęp zautomatyzować? Jak cyfrowe narzędzia mogą pomóc organizajom pożytku publicznego? ?

Wyobraź sobie, ze istniałaby zautomatyzowana platforma społeczna online, która łączyłaby tych w potrzebie i tymi oferującymi pomoc. To możliwe do wykonania w kilkanaście minut. I to za darmo!

Wyobraź sobie, ze za pomocą kliknięcia wolontariusz otrzymałby informację, że w jego czasie wolnym trzeba zrobić zakupy starszej pani mieszkającej za rogiem.

Wyobraź sobie, ze ludzie widzieli by na mapie miejsca zbiórki ubań i jedzenia dla uchodźców. Czy mogliby umieszczać pokoje bądź mieszkania, które udostepniają potrzebującym. Jakakolwiek aktywnośc od zbiórek, datków, udostępnianiu nieruchomości czy woluntariatu usług.

Wyobraź sobie, że ogranizacje mogłby wiekszość swojego czasu spedzać na pomaganiu a nie na papierkowej robocie, gdyby można było zautomatyzować zbieranie datków, funduszy, opłat za członkowstwo?

Wyobraź sobie, że mógłby istnieć platforma non-profit , która przeznaczałaby przychody z niej na cele statusowe Twojej organizacji.

I to jest ten moment gdzie getreve może pomóc. Udostępniliśmy naszą technolgię, cały zestaw narzędzi za całkowicie za darmo by ułatwić woluntariuszom i organizacjom pomaganie potrzebującym.

Zautomatyzowanie pomocy jest możliwe dzieki kilku kliknięciom. Nie wahaj się, a my pomożemy Ci to zrealizować.

Latest articles on our blog